Donderdag 4 oktober 2018

Miljoenennota en belastingplan 2019

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2019 bekend gemaakt. De belangrijkste voorgestelde maatregelen die (land- en tuinbouw)ondernemers kunnen raken zijn:

Wijziging Kleineondernemersregeling btw
Kleine ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor vrijstelling van omzetbelasting. Dit betekent dat hij geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers en dus ook geen btw meer mag vermelden op zijn facturen. Hij is daarnaast ook ontheven van het doen van btw-aangiften en de daarbij behorende administratieve verplichtingen. 

Daar staat tegenover dat deze ondernemer de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek kan brengen. De regeling geldt alleen voor de door hem in Nederland geleverde goederen en diensten.

Het kabinet wil hiermee de Kleineondernemersregeling (KOR) vereenvoudigen voor zowel bedrijven als de Belastingdienst. De regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

Verhoging lage btw-tarief
Het kabinet wil het lage btw-tarief per 1 januari 2019 verhogen van 6% naar 9%.

Verlaging tarief Vpb
Momenteel bedraagt het tarief voor de vennootschapsbelasting (Vpb) 20% voor de eerste schijf (tot € 200.000 winst) en 25% voor de tweede schijf (meer dan € 200.000 winst). Vanaf 2019 wil het kabinet de tarieven stapsgewijs verlagen naar 16% en 22,25% in 2021.

Nieuwe IB-tarieven
De tarieven voor de inkomstenbelasting bedragen op dit moment 36,55% (1e schijf) tot 51,95% (4e schijf). Vanaf 2021 geldt een basistarief van 37,05% voor de eerste drie schijven (worden stapsgewijs gelijkgetrokken) en een toptarief van 49,5%.

Beperking aftrekmogelijkheden IB
Vanaf 2020 gaat het tarief van een aantal aftrekposten (ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling, persoonsgebonden aftrek) steeds verder omlaag, tot in 2023 de aftrek tegen het lage tarief van 37,05% overblijft. Bij een winst onder € 68.507 heeft deze maatregel geen effect.

Beperking afschrijving gebouwen Vpb
Het kabinet wil dat ondernemers in de vennootschapsbelasting gebouwen in eigen gebruik alleen nog kunnen afschrijven als de boekwaarde hoger is dan de WOZ-waarde. Dit mag nu nog tot 50% van de WOZ-waarde. 

Deze afschrijvingsbeperking gaat niet gelden voor belastingplichtigen in de inkomstenbelasting.

Verliesverrekening Vpb
Bedrijven kunnen verliezen nog negen jaar compenseren in de vennootschapsbelasting. Het kabinet wil dit vanaf volgend jaar beperken tot zes jaar.

Let op! Het betreft hier voorstellen van het kabinet, de maatregelen zijn nog niet definitief.

Agrariërs Datum: 4 oktober 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing