05 oktober 2017

Miljoenennota en belastingplan 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2018 bekend gemaakt. De belangrijkste maatregelen die de land- en tuinbouw raken zijn: 

Wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling op grond van de btw-landbouwregeling kunnen landbouwers, veehouders, tuin- en bosbouwers momenteel buiten de btw blijven en hoeven zij geen btw-administratie bij te houden. Er is echter een wetsvoorstel gepubliceerd, waarin staat dat de btw-landbouwregeling per 1 januari 2018 wordt afgeschaft. Landbouwondernemers zijn dan verplicht een btw-administratie te voeren en (veelal per kwartaal) btw-aangifte te doen. De in rekening gebrachte btw bij goederen en diensten die voor 1 januari 2018 zijn aangeschaft, maar op dat moment nog niet in gebruik zijn genomen, kan in het eerste belastingtijdvak van 2018 teruggevraagd worden. Een deel van de btw op investeringsgoederen (machines, gebouwen) die voor 1 januari 2018 in gebruik zijn genomen, kan in ditzelfde tijdvak in één keer voor de resterende herzieningsperiode teruggevraagd worden. Welk deel teruggevraagd kan worden, is afhankelijk van het moment van aanschaf.

Het wetsvoorstel betekent verder dat:
• de zogenaamde kleine ondernemersregeling ook toegepast kan worden op landbouwbedrijven;
• de veehandelsregeling komt te vervallen;
• het btw-tarief van 6% komt te vervallen voor een aantal diensten die vooral aan landbouwers worden geleverd. Het gaat hier onder meer om diensten geleverd door agrarische loonbedrijven, fokinstellingen, instellingen voor keuring en onderzoek en boekhoud- en belastingadviesbureaus. 

Tip!

Zit u momenteel in de btw-landbouwregeling?
Een goede planning van aan- en verkopen kan u aanzienlijk voordeel opleveren, als het wetsvoorstel doorgaat. Bijvoorbeeld door investeringen uit te stellen tot na 1 januari 2018 of goederen nog juist dit jaar te verkopen. Wetsvoorstel beperkte wettelijke gemeenschap van goederen In dit wetsvoorstel is bepaald dat vanaf 1 januari 2018 bij nieuwe huwelijken een beperkte gemeenschap van goederen geldt, tenzij men vooraf andere afspraken maakt (d.m.v. huwelijkse voorwaarden). Al het vermogen en de schulden die de partners al hadden voor het sluiten van het huwelijk, blijft ook na het huwelijk privévermogen- of schuld. Alleen wat de echtgenoten verwerven tijdens het huwelijk, zal behoren tot de huwelijksgemeenschap.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing