Dinsdag 11 juni 2019

Maatregelen vermindering fosfaatrechten

Het aantal toegekende fosfaatrechten in de melkveehouderij ligt boven het fosfaatproductieplafond voor deze sector. Dit aantal kan enerzijds nog verder oplopen door bezwaar- en beroepsprocedures en anderzijds afnemen door de afroming bij overdracht van fosfaatrechten.

Door de overschrijding wordt in strijd gehandeld met de staatssteunbeschikking van de Europese Commissie.

De Minister van LNV acht daarom maatregelen noodzakelijk om het aantal fosfaatrechten te verminderen. Een generieke korting wil ze absoluut vermijden. In plaats daarvan kiest zij ervoor om de fosfaatbank voorlopig niet open te stellen en de afgeroomde rechten door te halen.

Daarnaast wil ze het afromingspercentage bij de overdracht van rechten tijdelijk verhogen van 10% naar 20%. Bij onvoldoende resultaat sluit zij een verdere verhoging in komend najaar niet uit. 

Wanneer het aantal rechten in de melkveehouderij onder het sectorplafond is gebracht, wordt de fosfaatbank weer gevuld met de rechten die vanaf dat moment worden afgeroomd. Dan zal ook het afromingspercentage weer worden teruggebracht naar 10%. Dit zal in ieder geval niet eerder zijn dan in 2020.

De fosfaatrechten voor jongvee in de vleesveehouderij worden niet meegeteld bij de vraag of het sectorplafond in de melkveehouderij is overschreden.

Agrariërs Datum: 11 juni 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing