Donderdag 12 juli 2018

Lager rendement combiluchtwassers

Bij uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij is er een maximale geurbelasting die het bedrijf mag veroorzaken op een voor geur gevoelig object (meestal een nabijgelegen woning). Het toetsingskader staat in de Wet geurhinder en veehouderij en in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. De geurbelasting is afhankelijk van het toegepaste stalsysteem en de eventueel aanwezige emissiereducerende technieken. Voor geur is een luchtwasser de belangrijkste techniek.

Prestaties combiluchtwasser vallen tegen
Met combiluchtwassers worden de emissies van zowel geur, ammoniak als fijnstof sterk verminderd. Uit onderzoek blijkt dat de prestaties van deze luchtwassers aanzienlijk lager zijn dan waar in de regelgeving van wordt uitgegaan. De gemiddelde geurverwijdering was 40%, terwijl de verwachte gemiddelde reductie 81% bedroeg. Voor ammoniakverwijdering was de gemiddeld gemeten reductie 59%, ten opzichte van een verwachte reductie van 85%. De prestaties blijken vergelijkbaar te zijn met enkelvoudige luchtwassers.

Aanpassing geurreductiepercentages
Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat besloten de geurreductiepercentages van combiluchtwassers in de wetgeving aan te passen. Deze percentages zullen zoveel mogelijk gelijkgesteld worden aan die van enkelvoudige luchtwassers.

Gevolgen
Voor bestaande bedrijven met een combiluchtwasser waar geen veranderingen plaatsvinden en bedrijven die vervangingsinvesteringen willen doen waarbij de geurbelasting en het aantal dieren per soort niet toeneemt, verandert er niets.

Voor nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven heeft de aanpassing tot gevolg dat met lagere geurreductiepercentages moet worden gerekend. Dit geldt zowel voor activiteiten waarvoor een vergunning nodig is als waarvoor alleen een melding volstaat.

De aanpassing van de geurreductiepercentages voor combiluchtwassers zal voor bedrijven waar deze luchtwassers zijn toegepast geen gevolgen hebben voor het huidige vergunde of toegestane aantal dieren, maar zal wel de mogelijkheden voor uitbreiding inperken. Deze bedrijven zullen echter niet geheel 'op slot' komen te zitten. Veehouders kunnen, ook met de nieuwe reductiepercentages, op hun bestaande locaties uitbreiden en zich op nieuwe locaties vestigen zolang zij de geurnorm voor belasting van omliggende woningen niet overschrijden.

Agrariƫrs Datum: 12 juli 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing