Donderdag 12 juli 2018

Komend najaar oordeel over PAS

Het Hof van Justitie van de Europese Unie zal naar verwachting dit najaar uitspraak doen over de vraag of het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. Op 12 juli zal het Hof een advies ontvangen van de Advocaat-Generaal, dat niet bindend maar wel richtinggevend is.

De Raad van State heeft vorig jaar onder meer aan het Hof gevraagd of bepaalde elementen, zoals PAS-herstelmaatregelen, terecht in de passende beoordeling van het PAS zijn betrokken. Ook wil men weten of de vrijstelling van de vergunningplicht voor activiteiten onder de grenswaarde en/of drempelwaarde in stand kan blijven. Tenslotte is een oordeel gevraagd over de vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten.

Op dit moment heeft de Raad van State ongeveer 200 zaken in behandeling waarin bezwaarmakers aanvoeren dat het PAS juridisch niet deugt. Dit betreft met name natuurvergunningen en omgevingsvergunningen voor veehouderijen. Deze zaken worden aangehouden in afwachting van het oordeel van het Hof. Na dit oordeel zal de Raad van State uitspraak doen in alle zaken.

Agrariƫrs Datum: 12 juli 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing