Donderdag 3 oktober 2019

Invoering nieuwe registratie percelen

Er komt een nieuwe digitale kaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie  (BGT). Dit is een digitale kaart van Nederland, waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De Nederlandse overheden zijn verplicht de BGT te gebruiken in alle werkprocessen die een kaart als ondergrond vereisen.

Nieuwe beoordeling perceelsgrenzen
Ook RVO.nl gaat voor de registratie van percelen de nieuwe kaart gebruiken. Alle topografische grenzen worden opnieuw beoordeeld. RVO.nl verwacht dat bijna alle perceelsgrenzen een stukje verschuiven, omdat er in het nieuwe systeem veel meer informatie beschikbaar is.

Overzetten percelen
Het is de bedoeling dat eind 2021 alle perceelsgrenzen in de BGT-kaart staan. Niet alle percelen worden tegelijk op de nieuwe kaart gezet. Dit gebeurt in drie groepen. De eerste groep (Noord-Nederland) krijgt vanaf 1 januari 2020 te maken met de nieuwe kaart. Zij hebben daarover inmiddels bericht ontvangen.

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing