Donderdag 4 oktober 2018

Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruiken, zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Achtergrond is dat energie besparen een belangrijke stap is in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Volgend jaar zal tevens een informatieplicht worden ingevoerd.

Voldoen aan de energiebesparingsverplichting
Er zijn twee mogelijkheden om te voldoen aan de energiebesparingsplicht:

• Alle maatregelen treffen conform de Erkende Maatregelen Lijsten (EML).
• Alternatieve maatregelen treffen en motiveren dat daarmee aan de energiebesparingsplicht is voldaan.

Informatieplicht
Er komt een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die aan de energiebesparingsplicht moeten voldoen. Dit houdt in men uiterlijk 1 juli 2019 (en daarna eenmaal per vier jaar) het bevoegd gezag moeten laten weten welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Voor deze registratie komt begin 2019 een landelijk, digitaal registratiesysteem beschikbaar. Uitgezonderd van de informatieplicht zijn:

• bedrijven in de glastuinbouw;
• deelnemers aan het Europese Broeikasgasemissiehandelssysteem;
• categorie C-bedrijven (inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben).
Op deze bedrijven is de energiebesparingsplicht niet van toepassing, maar er kunnen wel voorschriften in de vergunning staan;
• deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Toezicht en handhaving
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Wanneer er niet voldaan wordt aan de energiebesparings- en/of informatieplicht, wordt ook niet voldaan aan de milieuvergunning. Hierdoor loopt men het risico dat deze wordt ingetrokken.

Let op! De energiebesparingsplicht bestaat al enige tijd. Dat betekent dat hierop nu al gehandhaafd kan worden.

Agrariërs Datum: 4 oktober 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing