Donderdag 23 maart 2017

In- en uitscharen

In het fosfaatreductieplan 2017 is een regeling opge­nomen voor het in- en uitscharen van vee, maar deze is niet erg duidelijk en levert in de praktijk veel vragen op.

Melkproducerende bedrijven
Melkproducerende bedrijven die in 2015 en/of 2016 vee hadden uitgeschaard kunnen verzoeken het refe­rentieaantal en/of het doelstellingsaantal te verhogen. Deze verhoging geldt alleen voor periode 1 (maart/­april 2017) en periode 5 (november/december 2017). De verhoging is maximaal het aantal uitgeschaarde runderen. Dat er sprake is geweest van uitscharen, moet blijken uit het I&R-systeem. De inschaarder moet instemmen met de verlaging van zijn referentieaantal en/of doelstellingsaantal.

Niet-melkproducerende bedrijven

Niet-melkproducerende bedrijven die op 1 oktober 2016 rundvee hadden ingeschaard kunnen verzoeken het referentieaantal op 15 december 2016 te verhogen met het aantal ingeschaarde runderen. Dat er sprake is geweest van inscharing, moet blijken uit het I&R-systeem. Het referentieaantal bij de inschaarder wordt alleen in de periodes 2 t/m 4 (mei t/m oktober) ver­hoogd. De uitschaarder moet instemmen met een ver­laging van zijn referentie- en doelstellingsaantal in dezelfde periodes.

Praktijk

In de praktijk zal het in- en uitscharen in veruit de meeste gevallen plaatsvinden tussen een melkprodu­cerend bedrijf (uitschaarder) en een niet-melkprodu­ce­rend bedrijf (inschaarder) in de periode april/mei tot oktober/november. In het fosfaatreductieplan is met deze situatie onvoldoende rekening gehouden. Ten tijde van het schrijven van deze nieuwsbrief was er nog geen adequate en duidelijke oplossing voor deze problematiek. Waarschijnlijk komt er voor deze situatie een aangepaste uitschaarverklaring.

Agrariërs Datum: 23 maart 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing