Woensdag 28 november 2018

Huurkoop fosfaatrechten interessant?

Fosfaatrechten zijn verhandelbaar en bij elke transactie wordt er in principe 10% afgeroomd. Aangezien er bepaalde nadelen kleven aan koop/verkoop of huur/verhuur, wordt ook steeds vaker de optie van huurkoop genoemd.

Huurkoop is een vorm van kopen op afbetaling. De koopsom van de fosfaatrechten wordt uitgesmeerd over een afgesproken periode. Nadat de huurkoper alle betalingen heeft voldaan, wordt hij automatisch eigenaar van de rechten. Een groot nadeel is dat de huurverkoper in principe bij de aanvang van de overeenkomst direct fiscaal moet afrekenen over alle huurkoopbetalingen.

Volgens de Belastingdienst loopt de huurverkoper namelijk geen risico meer (waardevermeerdering of -vermindering van de rechten). Op basis van het de uitspraak van het Hof heeft de overheid geconcludeerd dat de vergunningverlening in principe kan worden voortgezet voor de gebieden waar nog ontwikkelingsruimte beschikbaar is of in het geval geen ontwikkelingsruimte benodigd is. 

Daar waar die ruimte op is, worden geen vergunningen meer verleend die een beroep doen op ontwikkelingsruimte. Dit is op dit moment het geval voor 19 Natura 2000-gebieden.

Daarom wordt door diverse partijen geadviseerd om een huurovereenkomst met koopoptie toe te passen. De overeenkomst moet fiscaal wel juist worden ingericht. Dit betekent onder meer dat de verhuurder fiscaal eigenaar blijft en het restwaarderisico loopt. Het bedrag van de koopoptie moet worden bepaald in relatie tot de waarde in het economische verkeer. Voordeel voor de verkopende partij is dat deze daarmee mogelijk een belastingvoordeel behaalt, voordeel voor de koper is dat deze voor de koop geen financiering hoeft af te sluiten. De nadelen zullen echter goed onderzocht moeten worden, overleg met een fiscalist is aan te raden.

Agrariërs Datum: 28 november 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing