Maandag 26 augustus 2019

Handhaving fosfaatrechten

Bedrijven met melkvee (w.o. vrouwelijk jongvee van vleesvee) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijft. Uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven blijkt dat daarbij een correcte dierregistratie van groot belang is.

In een zaak voor het College ging het om de toekenning van fosfaatrechten. Een zoogkoeienhouder wilde fosfaatrechten voor al zijn dieren, omdat ze volgens hem allemaal onder het begrip ‘melkvee’ vielen. Volgens de rechter waren er terecht geen fosfaatrechten aan de zoogkoeien toegekend, omdat deze in I&R geregistreerd waren onder diercategorie 120 ‘Weide- en zoogkoeien’. Hij had niet aannemelijk gemaakt dat de koeien toch tot het melkvee behoorden.

RVO.nl had voor een deel van het jongvee geen fosfaatrechten toegekend, omdat deze na de peildatum waren geslacht zonder af te kalven. Hierover oordeelde de rechter dat het vrouwelijk jongvee in I&R stond geregistreerd in diercategorie 101 ‘Jongvee jonger dan 1 jaar’ (en 102). Uit deze registratie volgde in beginsel dat deze dieren moesten worden aangemerkt als melkvee en dat hieraan fosfaatrechten moeten worden toegekend. Uit het enkele feit dat een kalf is geslacht zonder te hebben afgekalfd, kan niet zonder meer worden afgeleid dat het niet bestemd was als opfokkalf.

Zorg daarom dat u de dieren tijdig en correct in de juiste diercategorie boekt. Wanneer een vrouwelijk kalf of pink niet (meer) bestemd is om uit te groeien tot koe, leg dit dan vast in de dierregistratie. Leg daarbij ook de onderbouwing vast in de administratie (bijv. deklijsten en samenweidingsverklaringen).

Agrariërs Datum: 26 augustus 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing