Donderdag 23 maart 2017

Grondgebonden bedrijven

In het fosfaatreductieplan wordt het referentieaantal bij melkproducerende bedrijven vastgesteld op basis van het aantal aanwezige stuks vee op 2 juli 2015 vermin­derd met 4%. Grondgebonden bedrijven worden ont­zien bij deze korting van 4%.

Definitie grondgebonden bedrijf
Er is sprake van een grondgebonden bedrijf indien de fosfaatproductie van de vrouwelijke runderen over het jaar 2015 lager dan of gelijk is aan de fosfaatruimte in dat jaar.

Fosfaatproductie
Bij de berekening van de fosfaatproductie wordt uitge­gaan van de volgende excretieforfaits (in kg fosfaat per dier):

Er wordt nog een alternatieve berekeningswijze in de regeling opgenomen, waardoor laag­produc­tieve bedrij­ven vaker grondgebonden zullen zijn.

Fosfaatruimte

De fosfaatruimte wordt bepaald door de oppervlakte grond (landbouwgrond en natuurterreinen met hoofd­functie natuur) die is opgegeven in de Gecombineerde opgave 2015. 

Agrariërs Datum: 23 maart 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing