Donderdag 3 oktober 2019

Grond niet opgegeven: wat nu?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is vijf jaar geleden gestart met het gebruik van eHerkenning om te kunnen inloggen op mijn.rvo.nl. Veel bedrijven hebben een eHerkenningsmiddel aangeschaft en een beheerder (bijv. een bedrijfshoofd) gemachtigd om namens het bedrijf te handelen. eHerkenning kent een bepaalde geldigheidsduur, afhankelijk van de leverancier. Deze geldigheidsduur verloopt momenteel in veel gevallen. Wanneer de machtiging is verlopen, kan er geen gebruik meer gemaakt worden van eHerkenning en kan men dus niet inloggen op mijn.rvo.nl.

Dit kan zeer vervelende consequenties hebben. Zorg daarom dat de machtiging op tijd wordt verlengd. Meestal ontvangt men hierover bericht van de aanbieder. Daarin staat ook hoe de verlenging geregeld moet worden. De verlenging is alleen noodzakelijk voor het gebruik van eHerkenning. Wanneer er een machtiging is afgegeven aan een derde (bijv. een adviseur), loopt deze machtiging gewoon door.

Agrariƫrs Datum: 3 oktober 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing