Donderdag 4 oktober 2018

Grenzen aan toepassing BEX bij melkvee

 

Begin augustus is de Handreiking BEX melkvee 2018 gepubliceerd. Deze moet dit jaar gebruikt worden voor de bedrijfsspecifieke excretie voor melkvee. Belangrijke aanpassingen zijn het instellen van een ondergrens voor de melkproductie en een bovengrens voor het aandeel jongvee.

Voorwaarden toepassing BEX
BEX kan onder de volgende voorwaarden als bewijs dienen:
• BEX is alleen geschikt voor melkvee (diercategorieën 100, 101 en 102).
• Minimaal 75% van de totale forfaitaire fosfaatexcretie van alle graasdieren op het bedrijf moet afkomstig zijn van het melkvee. Deze voorwaarde geldt niet als de voerstromen voor het melkvee administratief en aantoonbaar gescheiden zijn van de overige graasdieren.
• In de melkveestapel (diercategorieën 100, 101 en 102) moet minstens 70% van de forfaitaire fosfaatexcretie afkomstig zijn van melkkoeien (categorie 100).
• De gemiddelde melkproductie bedraagt minimaal 5.600 kg meetmelk (FPCM) per koe. FPCM = (0,337 + 0,116 x vet% + 0,06 x eiwit%) x melkhoeveelheid.
• Alle grond die in gebruik is en waarvan vers gras, ruwvoeders of andere voeders worden geoogst ter vervoedering aan het melkvee, dienen in de berekeningswijze als zodanig te worden meegenomen. Natuurterrein met de hoofdfunctie natuur dat op het bedrijf in gebruik is, mag voor deze Handreiking niet apart behandeld te worden. Het voer dat van deze grond komt, moet in de BEX als ‘aanleg’ worden opgenomen.
• Wanneer gebruik wordt gemaakt van kuilen met verschillende ruwvoeders die in lagen over elkaar zijn ingekuild of van mengkuilen, kan BEX slechts worden toegepast als aan bepaalde voorwaarden (zie Handreiking) wordt voldaan.
• Bij toepassing van BEX moet voldoende aannemelijk gemaakt worden dat alle gegevens zijn ingevuld conform de beschrijving van de Handreiking. Bewijsstukken moeten in de administratie worden bewaard.

Agrariërs Datum: 4 oktober 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing