Dinsdag 11 juni 2019

Overdracht grond en overgang gebruik

De graasdierpremie is bedoeld voor schapen en/of vrouwelijk vleesvee die grazen op nietsubsidiabele  grond (bijv. heide, duinen, kwelders en stadsparken). Vanaf dit jaar geldt de voorwaarde dat de dieren tussen 15 mei en 15 oktober ononderbroken extensief moeten grazen op niet-subsidiabele grond van het bedrijf.

De kwalificatie ‘ononderbroken aanwezig op niet subsidiabele grond’ blijft gehandhaafd wanneer de dieren zich kortstondig op subsidiabele grond bevinden in verband met een voor de bedrijfsvoering noodzakelijke handeling. Voorbeelden hiervoor zijn: het scheren of enten van de dieren, hoefverzorging, transport of het deelnemen aan educatieve programma’s. Deze handelingen moeten worden aangetoond door de aanvrager en zijn eenvoudig te verifiëren door de inspecteur: het scheren van de dieren is evident zichtbaar en voor het enten van de dieren staat een afspraak gepland met een dierenarts of is deze aanwezig op het bedrijf.

Afhankelijk van de aard van de noodzakelijke handeling wordt met kortstondig bedoeld: de tijd niet langer dan voor de betreffende handeling gebruikelijk is.

Bijzondere omstandigheden, zoals het weer of (kortstondige) ziekte, kan wel als overmacht gemeld worden bij RVO.nl. Deze melding moet binnen 15 werkdagen ingediend worden vanaf de dag nadat dit voor de aanvrager mogelijk is.

Agrariërs Datum: 11 juni 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing