16 Augustus 2017

Generieke korting en uitbreiding knelgevallen fosfaatrechten

De staatssecretaris van Economische Zaken wil het generieke kortingspercentage bij de toedeling van het aantal fosfaatrechten voor niet-grondgebonden melkveebedrijven vaststellen op 8,3%. Een korting is nodig, omdat de fosfaatproductie op de peildatum 2 juli 2015 boven het sectorplafond lag. Bij de hoogte van de korting is rekening gehouden met de vrijstelling voor grondgebonden bedrijven en de knelgevallenvoorziening.

Vrijstellingen generieke korting

Uitbreiden knelgevallenvoorziening
In de knelgevallenvoorziening was al rekening gehouden met melkveehouders in een overmachtssituatie, als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, stalbrand of een verbouwing. De knelgevallenregeling wordt op advies van de Commissie knelgevallen fosfaatrechten via een AMvB uitgebreid met de volgende twee categorieën van bedrijven:

Agrariërs Datum: 16 augustus 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing