29 november 2017

Geldlening te vroeg afgesloten, subsidie afgewezen

Bij veel subsidies geldt de voorwaarde dat pas verplichtingen mogen worden aangegaan nadat de subsidie is verleend. Reden hiervoor is dat de subsidieverlener geen subsidie wil verstrekken voor investeringen die ook zonder deze subsidie zouden zijn verricht.

Een landbouwer vroeg via de Jonge Landbouwersregeling subsidie aan voor de bouw van een jongveestal. Een week voordat de subsidie werd toegekend, ondertekende hij al een financieringsvoorstel voor de bouw. Mogelijk ontdekte hij nadien dat hij daarmee niet aan de voorwaarden voldeed. Een maand na de toekenning sloot hij een nieuwe financieringsovereenkomst af, dat betrekking had op herfinanciering.

De landbouwer voegde de nieuwe financieringsovereenkomst bij zijn aanvraag tot vaststelling van de subsidie. RVO.nl vermoedde blijkbaar dat de herfinanciering betrekking had op leningen die al voor de datum van subsidieverlening waren afgesloten, want zij vroeg een kopie van deze leningen op. Na ontvangst hiervan wees zij de subsidie geheel af, omdat de landbouwer te vroeg een financiƫle verplichting was aangegaan.

In hoger beroep voerde de landbouwer aan dat het door hem ondertekende financieringsvoorstel geen lening inhield, maar slechts de voorwaarden bevatte waaronder een lening tot stand kon komen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het helaas niet met hem eens. Het moment van ondertekening van het financieringsvoorstel was bepalend. Dat het geld pas later door de bank op zijn rekening was gestort en hij daarvoor eerst nog aanvullende stukken (offertes, kopie bouwvergunning) bij de bank diende in te leveren, deed daaraan niets af.

Agrariƫrs Datum: 29 november 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing