07 februari 2018

Geen voer-mestovereenkomsten voor grondgebondenheid

Bij de behandeling van de Wet Grondgebonden groei melkveehouderij is destijds een amendement aangenomen om voer-mestovereenkomsten mogelijk te maken in het stelsel van verantwoorde groei en grondgebonden groei melkveehouderij. Het amendement beoogde regionaal afgezette mest op basis van die overeenkomsten in mindering te brengen op het melkveefosfaatoverschot.

De Minister van LNV heeft echter na onderzoek door Wageningen Universiteit besloten om de toepassing van voer-mestovereenkomsten niet mogelijk te maken. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven door het afsluiten van deze overeenkomsten flink zouden groeien. Door de overeenkomsten zou de wet grondgebonden groei zoveel ruimte bieden dat deze niet beperkend zou zijn voor een verdere intensivering van melkveebedrijven.

Daarnaast zouden de voer-mestovereenkomsten leiden tot uitvoeringsproblemen. Zo is er momenteel geen borging voor de daadwerkelijke levering van ruwvoer aan melkveehouders.

Hierbij zou ook aan hoeveelheidsbepaling gedaan moeten worden bij het streven naar evenwichtsbemesting. Ook de registratie van de betrokken percelen zou een complicerend element in de handhaving zijn.

Agrariƫrs Datum: 7 februari 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing