Donderdag 07 februari 2019

Geen bedrijfstoeslag vanwege verhinderen opmeten percelen

Een landbouwer verhinderde in 2015 een fysieke opmeting van zijn percelen door de NVWA. RVO.nl had daarom volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn aanvraag voor de uitbetaling van de betalingsrechten terecht geheel afgewezen.

De landbouwer had een gedeelte van een (topografisch) perceel opgegeven in zijn Gecombineerde opgave. Het andere gedeelte, met daarop hetzelfde gewas, had hij door middel van een private overeenkomst verhuurd. Tussen beide gewaspercelen was geen fysieke scheiding aanwezig.

De inspecteur van de NVWA meldde zich bij de landbouwer en gaf aan het door hem opgegeven perceel te willen opmeten. Hij verzocht de landbouwer om een perceelsgrens neer te zetten in de vorm van bijvoorbeeld piketpaaltjes. De landbouwer weigerde dit. Hij vond het maar grote onzin, want RVO.nl wist volgens hem hoe groot het totale perceel was. Als hij nu een perceelsgrens zou aanbrengen, zou de perceelsopgave niet meer kloppen.

De landbouwer betoogde in de rechtszaak dat hij geen enkele moeite had met het opmeten van het gehele topografische perceel. Van een verhindering van een controle was geen sprake, omdat het bepalen van de fysieke grens tussen de gewaspercelen door middel van piketpaaltjes niets toevoegde aan de controle. Het gehele topografische perceel was zijn eigendom en alle hierop betrekkende betalingsrechten waren aan hem toegekend.

Het College oordeelde dat uit het NVWA-rapport duidelijk bleek dat de landbouwer geen medewerking had verleend aan het vaststellen van de perceelsgrens. Door het ontbreken van die grens kon de NVWA-inspecteur niet vaststellen of de Gecombineerde opgave juist was en kon de controle ter plaatse niet worden uitgevoerd. RVO.nl had zich daarom terecht op het standpunt gesteld dat de landbouwer de controle had verhinderd. Zij was daarom gehouden de aanvraag om uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling af te wijzen.

Aanvulling redactie
In de praktijk gebeurt het nogal eens dat een gedeelte van een perceel met daarop hetzelfde gewas wordt verhuurd. Het is dan belangrijk de grens tussen de percelen ter plekke goed aan te geven, als er geen fysieke scheiding is.

Agrariƫrs Datum: 7 februari 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing