Donderdag 23 maart 2017

Fosfaatreductieplan - algemeen

Op 1 maart 2017 is het fosfaatreductieplan 2017 in werking getreden. Dit moet, samen met een aantal andere maatregelen, er voor moet zorgen dat voor het einde van 2017 de fosfaatproductie in de Nederlandse rundveesector teruggebracht wordt tot het niveau dat door de EU is verbonden aan de derogatiebeschik­king. De regeling is van toepassing op de vrouwelijke runderen op alle melkproducerende bedrijven en op niet-melkproducerende bedrijven, maar geldt niet voor vleeskalverhouders.

Bedrijf

Een bedrijf is het geheel van bedrijfsactiviteiten dat bij RVO.nl onder één relatienummer staat geregistreerd.
Als er bijvoorbeeld sprake is van een melkveetak en een vleeskalvertak op twee verschillende UBN-num­mers, dan zijn de regels voor een melkproducerend bedrijf voor dit bedrijf van toepassing en worden alle runderen samen geteld.

Wettelijke grondslag regeling
Het lange termijndoel van het maatregelenpakket fos­faatreductie 2017 is om derogatie te behouden en daarmee de Nederlandse melkproductie te behouden. melk mogen blijven produceren. Met deze regeling is volgens de staatssecretaris van EZ sprake van een maatregel die de voortbrenging en de afzet bevordert. Daarmee zou de Landbouwwet een geschikte grond­slag voor deze regeling zijn. Er zijn echter twijfels over de juridische houdbaarheid van deze uitleg van de staatssecretaris.

Agrariërs Datum: 23 maart 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing