Woensdag 8 februari 2017

Fosfaatreductie varkenshouderij

Eind januari hebben de NVV en LTO varkenshouderij een voorstel gedaan voor het eenmalig reduceren van de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Uitgangs­punt is een vrijwillige aanpak, waarbij een varkenshou­der de keuze heeft fosforarmer voer te gebruiken. De varkenssector en de diervoederindustrie werken een private stimuleringsregeling uit, waarbij een deelne­mende varkenshouder voor elke kilogram fosfaat­reductie een premie krijgt. De regeling treedt per 1 april 2017 in werking.

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing