05 oktober 2017

Fosfaatrechten melkvee en bedrijfsoverdrachten

Bij overname van een bedrijf in de periode 2 juli 2015 tot het moment van inwerkingtreding van het stelsel van fosfaatrechten, kan het overnemende bedrijf ook de fosfaatrechten overnemen. Het bedrijf van de overdrager zal dan wel op het moment van inwerkingtreding van het stelsel beëindigd moeten zijn (uitgeschreven bij Kamer van Koophandel). In dit kader is sprake van een bedrijfsovername als een gebouw (of afgescheiden gedeelte daarvan) en/of landbouwgrond wordt overgenomen van het beëindigde bedrijf. Alleen de referentiegegevens overnemen, is dus niet mogelijk.

Melden overdracht 
De overname moet gemeld worden via het formulier ‘Melding overdracht’. Daarop moet duidelijk aangegeven worden dat de brongegevens voor de fosfaatrechten worden overgedragen.

Splitsingen beëindigd bedrijf
Wanneer een deel van een beëindigd bedrijf wordt overgenomen, kan men ook een deel van de brongegevens overnemen. De verdeling van de brongegevens moet gemeld worden via het splitsingsformulier.

Bedrijfsoverdracht en gevolgen voor grondgebondenheid 
Bij een bedrijfsoverdracht tussen 2 juli 2015 en het moment dat het stelsel in werking treedt, krijgt het overnemende bedrijf de fosfaatrechten toegekend. Voor de generieke korting wordt gekeken of het overgenomen bedrijf in 2015 grondgebonden was.

Samenvoeging
Wanneer een grondgebonden bedrijf een niet-grondgebonden bedrijf overneemt, krijgt het overnemende bedrijf alle fosfaatrechten toegekend. Er vindt dan geen generieke korting plaats, omdat het overnemende bedrijf grondgebonden was.

Neemt een niet-grondgebonden bedrijf een grondgebonden bedrijf over, dan vindt wel een generieke korting plaats.

Let op

Op het formulier ‘Melding overdracht’ moet wel duidelijk vermeld worden dat de brongegevens voor de fosfaatrechten worden overgedragen. Indien dit niet is gebeurd, is het raadzaam dit alsnog te melden aan de RVO.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing