16 Augustus 2017

Flinke vermindering CO2-emissie glastuinbouw

De glastuinbouw heeft in 2011 op eigen initiatief het CO2-kostenvereveningssysteem (CO2-sectorsysteem) ingevoerd om daarmee een vermindering van de CO2-emissie te bewerkstelligen. In dit systeem zijn financiƫle gevolgen verbonden aan het overschrijden van een vastgestelde CO2-emissieruimte.

In een convenant is afgesproken dat de CO2-uitstoot van de glastuinbouw in de periode 2013 tot en met 2020 lineair daalt met ruim 20% naar 6,2 Megaton (Mton) per jaar. Dit is een tegenprestatie van de glastuinbouw voor het lagere energiebelastingtarief op aardgas voor deze sector. Uit evaluatie blijkt dat de doelstelling is gehaald.

De CO2-doelstelling voor 2020 wordt echter wel aangescherpt van 6,2 naar 4,6 Mton. De convenantspartijen hebben besloten de CO2-emissieruimte voor 2020 technisch te corrigeren voor de verwachte verminderde elektriciteitsverkoop en krimp van het areaal, aangezien de hiermee gepaard gaande CO2-reductie geen inspanning van de glastuinbouw vraagt De emissieruimte voor 2015 en het eventueel opgebouwde positieve emissiesaldo worden vanaf 2015 op dezelfde wijze aangescherpt. Voor de tussenliggende jaren wordt de emissieruimte bepaald op basis van een lineaire lijn tussen 2015 en 2020.

Agrariƫrs Datum: 16 augustus 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing