16 Augustus 2017

Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkvee

Er is een werkgroep ingesteld die duidelijkheid moet verschaffen over de fiscale aspecten rondom ‘fosfaatregelingen’. De werkgroep bestaat uit: Belastingdienst, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Financiën, LTO Nederland en het VLB. Over een aantal aspecten is reeds consensus bereikt, maar andere aspecten waren ten tijde van het schrijven van deze nieuwsbrief nog in behandeling.

Er is onder meer besloten dat aangekochte fosfaatrechten op de balans geactiveerd moeten worden, maar het is nog niet duidelijk of over deze rechten afgeschreven kan worden. Duidelijkheid bestaat evenmin over of bij gemengde bedrijven de herinvesteringsreserve toegepast mag worden bij de verkoop van fosfaatrechten en beëindiging van het melkveegedeelte.

Agrariërs Datum: 16 augustus 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing