07 februari 2018

Extra maatregelen grondwaterbeschermingsgebieden

In veertig gebieden waar grondwater wordt gewonnen voor drinkwater wordt de norm voor nitraat overschreden of dreigt deze te worden overschreden. In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn is daarom vastgelegd dat in deze gebieden extra maatregelen genomen moeten worden.

Het gaat om de volgende gebieden:
Provincie Noord-Brabant: Aalsterweg, Bergen op Zoom, Gilze, Helmond, Helvoirt, Huijbergen, Nuland, Oosterhout, Roosendaal, Schijf, Seppe en Vessem. 

Overijssel: Herikerberg, Holten, Hoge Hexel, Manderheide/Veen en Wierden.

Limburg: Beegden, Bergen, Breehei, De Dommel, De Tombe, Grubbenvorst, Heel, Heer-Vroendaal, Ijzeren Kuilen, Roodborn, Waterval en Schinveld.

Gelderland: Dinxperlo, Edese Bos, Olden Eibergen en Putten

Drenthe: Gasselte, Havelterberg, Kruidhaars-Sleen en Noordbargeres

Utrecht: Leersum

Noord-Holland: Loosdrecht

Uiterlijk 1 juli 2018 moet voor deze gebieden worden vastgesteld hoe hoog de nitraatconcentratie nu is, wat de oorzaken hiervoor zijn en welke maatregelen de relevante grondgebruikers kunnen nemen om de concentratie zodanig te verlagen, dat de doelen worden gehaald.

Deelname door de betrokken agrariërs is in eerste instantie vrijwillig. Indien er echter onvoldoende perspectief is op het bereiken van het doel, kan men verplicht worden deel te nemen. 

Afschaffing btw-landbouwvrijstelling
Per 1 januari 2018 is de btw-landbouwvrijstelling afgeschaft. Dat betekent dat alle landbouwondernemers vanaf deze datum btw-plichtig zijn en een btw-administratie moeten voeren.

Aandachtspunten
Wij willen u attenderen op de volgende punten:

• Bij levering van goederen of diensten is men verplicht een factuur te sturen (tenzij de afnemer hiervoor zorgt). De factuur moet uiterlijk op de 15e dag van de volgende maand worden verstuurd. De btw moet aangegeven worden in het tijdvak waarin de factuur uiterlijk verstuurd had moeten worden.

• Aftrek als voorbelasting is mogelijk op basis van de ontvangen facturen. De factuurdatum bepaalt in welk tijdvak de btw teruggevraagd moet worden. Als de factuur ontbreekt, kan er geen btw teruggevraagd worden.

• Er is een gedeeltelijke teruggave van btw mogelijk op voor 1 januari 2018 verrichte investeringen (maximaal vijf jaar terug voor roerende zaken en maximaal tien jaar voor onroerende zaken).

• Er zal regelmatig btw-aangifte gedaan moeten worden. Bij een maand- en kwartaalaangifte moet de aangifte en de eventuele betaling voor het einde van de maand volgend op het aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Bij een jaaraangifte bedraagt deze termijn drie maanden.

Agrariërs Datum: 7 februari 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing