vrijdag 22 maart 2019

eLoket open voor informatieplicht energiebesparing

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per inrichting per jaar verbruiken, zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen te treffen, die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. Bij de verbruikte hoeveelheid gaat het om de ingekochte energie én de energie die men zelf heeft opgewekt. Wanneer andere brandstoffen (bijv. diesel)) worden gebruikt, moet dit omgerekend worden in aardgasequivalenten. Het gaat om het hoogste verbruik in 2017 of 2018.

Voor 1 juli 2019 moeten deze bedrijven en instellingen aan het bevoegd gezag (gemeente of provincie) rapporteren weten welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Deze rapportage moet ingediend worden via het eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ondernemers moeten per maatregel bekijken in hoeverre deze van toepassing is voor hun bedrijf.
Dat hangt af van de volgende factoren:

 

Toezicht en handhaving
De gemeente waarin de inrichting is gevestigd, is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving.

Bij grote en complexe inrichtingen is dit de provincie. Wanneer er niet voldaan wordt aan de energiebesparings- en/of informatieplicht, wordt ook niet voldaan aan de milieuvergunning. Dit kan leiden tot het opleggen van een last onder dwangsom of in het uiterste geval het intrekken van de vergunning.

Naar aanleiding van de ingediende rapportage kan het bevoegd gezag ook aanvullende vragen stellen of een controle uitvoeren.

Agrariërs Datum: 22 maart 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing