Donderdag 23 maart 2017

Elke rundveehouder knelgeval?

Het fosfaatreductieplan raakt het ene bedrijf harder dan het andere. Vooral de melkveebedrijven hebben alleen de knelgevallenmelding om hun eigen speci­fieke situatie te laten beoordelen. Een melding voor de knelgevallenregeling levert een besluit met rechts­gevolg op waar bezwaar tegen gemaakt kan worden. Een korting op het melkgeld vanwege een te groot aantal GVE’s is in onze ogen geen besluit van een bestuursorgaan waar bezwaar tegen mogelijk is.

Alle bedrijven met rundvee, behalve kalverhouders die uitsluitend dieren afleveren voor de slacht, moeten hun veebezetting aanpassen aan hun GVE-grens. Voor melkveehouders meestal gebaseerd op de da­len­de GVE-doelstelling en voor niet-melkproduceren­de bedrijven gebaseerd op de situatie van 15 decem­ber 2016.

De boete voor het houden van teveel dieren is zo hoog dat heel veel bedrijven het gevoel hebben: ‘Kan dat zomaar?’. Er zijn twee mogelijkheden om de eigen situatie aan te kaarten bij RVO. De eerste is de knel­gevallenregeling, de tweede de betaling van de geldsom (boete). Hieronder valt ook de solidariteits­heffing.

Veel bedrijven zitten met het dilemma: toch maar terug qua veebezetting en met een kater blijven zitten of de kop in de wind en een boete afwachten om lucht te kun­nen geven aan het gevoel van onrecht dat zich van de ondernemer heeft meester gemaakt? De wetgever heeft het de ondernemers ook niet gemakkelijk ge­maakt door een onredelijk beperkte voorziening voor knelgevallen in de Regeling fosfaatreductieplan 2017 op te nemen. Deze knelgevallenregeling is veel be­perkter dan opgenomen in het wetsvoorstel fosfaat­rechten.

Er zijn veel meer knelgevallen dan de

Deze bedrijven worden elk op een andere manier ge­raakt door de verplichte fosfaatreductie. Om geen rechten te verliezen is de meest veilige stap een aan­melding voor de knelgevallenregeling. Vlees­vee­be­drijven en zelfzuivelaars die niet leveren aan een zui­velonderneming kunnen ook de inning van de boete aangrijpen (deze wordt opgelegd door RVO en is dus een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing). Melk­veebedrijven hebben waarschijnlijk niet de moge­lijkheid om via een bezwaar tegen een korting op hun melkgeld bezwaar te maken tegen de solidariteits­heffing of boete voor een teveel aan GVE’s.

Bezwaar maken kost energie, die ook ten koste kan gaan van het bedrijf. Bedrijven moeten zich afvragen of zij ernstig geraakt worden door het fosfaatreduc­tieplan. De volgende redenering is ook mogelijk: ‘De fosfaatreductie gaat voorbij en 2017 kom ik zonder al te veel kleerscheuren wel door’. Dat het fosfaatreduc­tieplan in 2018 niet meer bestaat is natuurlijk nooit 100% zeker.

Agrariërs Datum: 23 maart 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing