Donderdag 4 oktober 2018

Droogtemaatregelen: ecologische aandachtsgebieden

Men kan een beroep op overmacht doen wanneer, als gevolg van de droogte, niet aan de vergroeningsverplichtingen kan worden voldaan. Dat betekent dat de toeslagen, inclusief vergroeningspremie, toch uitbetaald worden, ondanks dat niet aan alle verplichtingen is voldaan. In de volgende situaties kan men een beroep op overmacht doen:

• De condities zijn door droogte ongeschikt voor het inzaaien van vanggewassen en de inzaai vindt daardoor niet voor 15 oktober plaats;
• Een ingezaaid EA-vanggewas ontkiemt niet, groeit niet, of komt slecht op en geeft daardoor onvoldoende bedekking;
• Het hoofdgewas kan door de droogte pas na 15 oktober geoogst worden, waardoor niet op tijd een EA-vanggewas is in te zaaien;
• Er was gepland om een wintergewas te telen, maar de hoofdteelt wordt door de droogte later dan normaal geoogst, of het was op dat moment te droog om het vanggewas te zaaien, waardoor niet voldaan kan worden aan de aanhoudperiode van acht weken voor het vanggewas;
• Maaisel van EA-akkerranden wordt gebruikt als veevoeder of EA-akkerranden worden begraasd vanwege (dreigend) tekort aan veevoeder; voorwaarde is dat de akkerrand onderscheidbaar blijft van het aangrenzende perceel.

De minister wil coulant omgaan met de individuele bewijslast die landbouwers hebben bij een beroep op overmacht. In beginsel is geen aanvullend bewijs nodig voor de situaties van overmacht onder de punten 2 en 5 en het maaien, oogsten of laten begrazen van EA-vanggewassen. Voor de overige overmachtssituaties (punten 1, 3 en 4) moet men wel nader bewijs overleggen. Een beroep op overmacht moet binnen vijftien werkdagen vanaf de dag waarop dit mogelijk was, worden ingediend bij RVO.nl.

Agrariërs Datum: 4 oktober 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing