Woensdag 07 juni 2017

Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

Eind mei zijn de beschikkingen verzonden over de eerste periode (maart en april) van het fosfaatreduc­tieplan. In de beschikking staat of men een boete ver­schuldigd is of een bonus ontvangt. De inning van de boete of de uitbetaling van de bonus vindt in principe in juni plaats.

Beschikking controleren

De beschikking is gebaseerd op gegevens die bij de RVO geregistreerd staan. Het is daarom van belang goed te controleren of de referentieaantallen correct zijn vastgesteld.

Wanneer men zich heeft aangemeld voor de knelge­vallenregeling, is uit de beschikking af te leiden of de RVO de melding wel of niet heeft gehonoreerd.

Bewaar maken

Indien men het niet eens is met de beschikking, kan er binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar gemaakt worden bij de RVO. Dit betekent niet dat de boete vooralsnog niet betaald hoeft te wor­den. Er kan een verzoek om uitstel van betaling ge­daan worden, dat onder bepaalde voorwaarden wordt gehonoreerd.

Agrariërs Datum: 7 juni 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing