Compensatieregeling zwangerschap vrouwelijke zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen die vóór 7 mei 2005 bevielen hadden recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering via de WAZ. Op 4 juni 2008 trad de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in werking.

In de tussenliggende periode bestond echter geen uitkeringsmogelijkheid, wat volgens een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in strijd is met het VN-Vrouwenverdrag.

Naar aanleiding daarvan is onlangs aangekondigd dat er een compensatieregeling komt voor vrouwelijke zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. De compensatie kan binnen drie maanden na publicatie van de ministeriële regeling aangevraagd worden bij het UWV. De hoogte van de compensatie bedraagt ongeveer € 5.600. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de regeling zal worden gepubliceerd.

Agrariërs Datum: 29 november 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing