16 Augustus 2017

Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?

Banken hebben in het verleden de wettelijke eisen bij de advisering van rentederivaten (renteswap, rentecap) aan niet-professionele klanten onvoldoende nageleefd, waardoor veel MKB-ondernemers (waaronder landbouwers) schade hebben geleden. De herbeoordeling van de dossiers door de bank was volgens de Autoriteit Financiƫle Markten soms onjuist en onvolledig. De overheid heeft daarom de banken gedwongen op basis van een uniform herstelkader ondernemers te compenseren voor de geleden schade.

Ondernemers die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een rentederivaat hadden, worden actief benaderd door de bank.

Maar ook ondernemers die na 1 januari 2005 een rentederivaat zijn aangegaan dat aanvankelijk zou doorlopen tot na 1 april 2011, maar dat voordien is afgewikkeld, kunnen voor compensatie in aanmerking komen. Deze ondernemers moeten zich dan wel uiterlijk 30 september 2017 melden bij de bank.

Agrariƫrs Datum: 16 augustus 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing