vrijdag 22 maart 2019

Overdracht grond en overgang gebruik

Bij overdracht van grond is het voor de betalingsrechten en de mestwetgeving belangrijk duidelijk te regelen wanneer het gebruik van de grond overgaat: voor of na 15 mei. Diegene die het perceel opgeeft, moet op 15 mei beschikken over een geldige gebruikstitel en de grond op deze datum ook daadwerkelijk in gebruik hebben.

Een landbouwer (de koper) sloot in maart een koopovereenkomst af met een andere landbouwer (de verkoper) met betrekking tot een perceel landbouwgrond (extensief beheerd grasland). In de overeenkomst was bepaald dat de feitelijke levering plaats zou vinden direct na het tekenen van de leveringsakte. Planning was dat dit eind april zou geschieden. Maar door omstandigheden vond de ondertekening pas begin juni plaats. De verhoudingen tussen koper en verkoper waren inmiddels problematisch.

Beide partijen gaven het perceel op in de Gecombineerde opgave. RVO.nl wees de uitbetaling voor dit perceel af bij de koper omdat deze het perceel op 15 mei niet in beheer had. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het eens met RVO.nl. De feitelijke levering had volgens de koopovereenkomst in samenhang met de leveringsakte pas begin juni plaatsgevonden.

De koper had niet aannemelijk gemaakt dat was afgesproken dat hij het perceel eerder in gebruik mocht nemen. Dat betekende dat de koper op 15 mei niet beschikte over een geldige titel voor het gebruik van het perceel. De vraag of de koper het perceel op deze datum daadwerkelijk in gebruik had, was daardoor niet meer van belang.

Of de verkoper wel recht heeft op uitbetaling van betalingsrechten is, is nog de vraag. De verkoper beschikte wel over een geldige gebruikstitel, maar hij zal nog moeten bewijzen dat hij het perceel daadwerkelijk in gebruik had op 15 mei.

Agrariƫrs Datum: 11 juni 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing