Maandag 26 augustus 2019

Bewaarplicht etiketten EA-vanggewassen

Bij de teelt van EA-vanggewassen is het verplicht de aankoopbewijzen en etiketten van het gebruikte zaaizaadmengsel vijf jaar te bewaren. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit leiden tot een korting op de vergroeningspremie.

De NVWA voerde een steekproefcontrole uit bij een akkerbouwer. Ter plaatse constateerde de NVWA dat op de aangevraagde percelen inderdaad een EA-vanggewas was geteeld. Foto’s daarvan legde zij vast in het controlerapport. Desondanks paste RVO.nl een korting toe op de vergroeningspremie, omdat de akkerbouwer geen etiketten kon overleggen van het gebruikte zaaizaadmengsel.

Agrariërs Datum: 26 augustus 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing