Donderdag 3 oktober 2019

Bevrijdende of verkrijgende verjaring

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de kadastrale grens met het buurman op een net iets andere plek blijkt te liggen dan de grens die ‘in het veld’ wordt aangehouden. Er kan dan een beroep worden gedaan op bevrijdende of verkrijgende verjaring.

Van bevrijdende verjaring is sprake als het bezit langer dan twintig jaar heeft geduurd, ook al was het bezit niet te goeder trouw. Als vereiste voor het bezit geldt dat het “niet-dubbelzinnig” en “openbaar” is. “Niet-dubbelzinnig bezit” is aanwezig wanneer de bezitter zich zodanig gedraagt dat de eigenaar tegen wie de verjaring loopt, daaruit niet anders kan afleiden dan dat de bezitter pretendeert eigenaar te zijn.

Van verkrijgende verjaring is sprake als het bezit langer dan tien jaar heeft geduurd en dit bezit te goeder trouw was. Goede trouw wordt vermoed aanwezig te zijn. Het ontbreken van de goede trouw moet bewezen worden door de eigenaar.

Verjaringstermijnen kunnen worden gestuit. Het afbreken van een lopende verjaring wordt stuiting genoemd. Stuiting vindt plaats door een daad van rechtsvervolging (een eis door middel van een dagvaarding of een verzoekschrift), door een schriftelijke aanmaning of mededeling, of door erkenning door de schuldenaar.

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing