vrijdag 22 maart 2019

Betalingsrechten uit Nationale reserve

In 2019 kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve:

De waarde van een betalingsrecht uit de Nationale reserve bedraagt € 262,91 per hectare. Er worden geen betalingsrechten uit de Nationale reserve toegekend als de subsidiabele oppervlakte landbouwgrond waarop nog geen rechten zijn toegekend, minder dan 0,30 hectare is. Bij jonge landbouwers en starters wordt hierbij uitgegaan van het aantal ‘vrije hectares’. Dit wordt bepaald door het de geconstateerde aantal hectares subsidiabele landbouwgrond te verminderen met:

Bij de categorieën 3 en 4 moet men in de Gecombineerde opgave aangeven om welke percelenhet gaat.

Agrariërs Datum: 22 maart 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing