Donderdag 23 maart 2017

Beroep op overmacht

Indien door uitzonderlijke omstandigheden (bijv. extre­me weersomstandigheden, overlijden of dier- of plan­tenziekte) niet voldaan kan worden aan de voorwaar­den voor uitbetaling van betalingsrechten, vergroe­nings­betaling, extra betaling jonge landbou­wers of graasdierpremie, kan men een beroep doen op over­macht.

Er moet wel eerst gekeken worden of niet op een an­de­re manier aan de voorwaarden kan worden voldaan.

Het beroep op overmacht moet binnen vijftien werkda­gen, vanaf de dag dat dit mogelijk is, ingediend wor­den.

Agrariërs Datum: 23 maart 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing