Donderdag 23 maart 2017

Beroep op bijzondere omstandigheden

In het fosfaatreductieplan is een voorziening opgeno­men voor knelgevallen. Als het referentieaantal door bijzondere omstandigheden meer dan 5% lager is dan in normale omstandigheden het geval zou zijn, kan uiterlijk 1 april 2017 een verzoek ingediend worden bij RVO.nl om het referentieaantal te verhogen.

Bijzondere omstandigheden
Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan:

Verhoging referentieaantal

Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, wordt het referentieaantal bepaald aan de hand van het aantal runderen dat voor intreding van deze bui­ten­gewone omstandigheid op een bepaald moment bij het bedrijf was geregistreerd. Dat aantal runderen moet blijken uit de I&R-registratie.

Melding
De melding moet via Mijn Dossier ingediend worden bij RVO.nl. Belangrijk is daarbij de keuze van de in­gangs­datum van de bijzondere omstandigheid. Er zul­len schriftelijke bewijsstukken meegestuurd moeten worden met de melding, waaruit blijkt dat een van de bijzondere omstandigheden van toepassing is. Moge­lijke bewijsstukken zijn:

Agrariërs Datum: 23 maart 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing