Woensdag 28 november 2018

Benutting bij overdracht fosfaatrechten

Bij overdrachten van fosfaatrechten wordt er in principe 10% afgeroomd, maar in het jaar van overdracht is het soms toch mogelijk dat koper en verkoper deze rechten gezamenlijk voor 100% benutten.

Voorbeeld 1
De verkoper heeft 100 fosfaatrechten. Hij besluit in 2018 deze rechten te verkopen en geeft bij de overdracht aan dat de koper in 2018 100 rechten mag benutten. Na registratie door RVO.nl krijgt de koper 90 rechten op zijn naam en mag daarmee dit jaar 90 rechten benutten. Het aantal benutbare rechten in 2018 is voor de verkoper 0 kg.

Voorbeeld 2 
De verkoper heeft 100 fosfaatrechten. Hij besluit in 2018 deze rechten te verkopen, maar geeft bij de overdracht aan dat de koper in 2018 70 rechten mag benutten. In dat geval wordt door RVO.nl geregistreerd dat de koper in 2018 70 rechten mag benutten. De verkoper behoudt in 2018 nog 30 rechten die hij kan benutten. Samen mogen koper en verkoper in 2018 nog 100 rechten benutten. 

In beide gevallen mag de koper in het jaar na de overdracht 90 fosfaatrechten benutten en heeft de verkoper dan geen benutbare rechten meer.

Conclusie is dat bij meldingen van de overdracht van fosfaatrechten waarbij 10% wordt afgeroomd, het vaak verstandig is aan te geven dat de koper in het lopende jaar maar 90% kan benutten. Voor de koper maakt dit niet uit, maar de verkoper creëert hiermee extra ruimte voor zijn bedrijf.

Agrariërs Datum: 28 november 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing