vrijdag 22 maart 2019

Bedrijfsovernamefonds jonge boeren

De Minister van LNV is bezig een bedrijfsovernamefonds op te zetten om jonge boeren financieel te ondersteunen bij de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie. Van het totale budget van € 75 miljoen wordt € 64 miljoen gebruikt voor een Garantieregeling Vermogensversterkendkrediet en € 11 miljoen voor het opzetten van een opleidings- en coachingstraject.

Garantieregeling
Bij de garantieregeling staat het Rijk garant voor een deel van achtergestelde leningen, waardoor de leencapaciteit van het bedrijf wordt vergroot en er extra financiële ruimte ontstaat om te investeren in duurzame bedrijfsontwikkeling. Het investeringsplan dat met het vermogensversterkende krediet wordt gefinancierd, zal worden getoetst aan één van de criteria genoemd in de Landbouwvisie. Het gaat onder meer om het sluiten van kringlopen, het versterken van de sociaaleconomische positie van de boer in de keten, de klimaatopgave, de vitaliteit van het platteland, ecosystemen, dierenwelzijn en de waardering voor voedsel.

Agrariërs Datum: 22 maart 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing