Donderdag 23 maart 2017

Bedrijfsoverdrachten

Indien een bedrijf meldt en aantoont dat na de refe­rentiedatum een beëindigd bedrijf is overgeno­men, kan op verzoek het referentieaantal van die hou­der verhoogd worden met het referentieaantal dat het beëindigde bedrijf toegewezen zou krijgen.

Bij een ge­deeltelijke overname kan het referentieaantal op ver­zoek naar rato worden verhoogd. Voor bedrijfsover­drachten voor 1 maart 2017 moet het verzoek uiterlijk op 1 april 2017 worden ingediend.

Indien de bedrijfs­overdracht na 1 maart 2017 plaatsvindt, moet het verzoek binnen een maand worden ingediend.

Agrariërs Datum: 23 maart 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing