16 Augustus 2017

Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandigen

Ondernemers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, hadden destijds geen recht op een zwangerschapsuitkering. Tot 1 augustus 2004 kon men een beroep doen op de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en vanaf 4 juni 2008 op de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ). In de tussenliggende periode bestond geen uitkeringsmogelijkheid.

Een aantal vrouwelijke zelfstandigen was het hiermee niet mee eens. Zij startten een procedure tegen de Staat en vroegen in het kader daarvan in 2015 alsnog een WAZ-uitkering aan bij het Uwv. Deze weigerde de aangevraagde uitkeringen.

Onlangs is er duidelijkheid gekomen in deze zaak. De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in deze, oordeelde dat het Uwv ten onrechte heeft geweigerd vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking te brengen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De vrouwelijke zelfstandigen moet alsnog een passende compensatie worden geboden, aangezien zij op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht hebben op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen.

Deze uitspraak betekent dat vrouwelijke zelfstandigen (en meewerkende echtgenoten) die tussen 2004 en 2008 zwanger waren (mogelijk) met terugwerkende kracht een aanvraag voor een zwangerschapsuitkering kunnen indienen.

Agrariƫrs Datum: 16 augustus 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing