05 oktober 2017

Afwijzing betalingsrechten vanwege uitgesloten activiteiten

Een landbouwer diende in 2015 een Gecombineerde opgave in, waarbij hij verzocht om toekenning van betalingsrechten op bijna 13 hectare landbouwgrond. Daarnaast hield hij een dertigtal runderen. RVO.nl kende echter geen betalingsrechten toe, omdat zij de landbouwer niet als een ‘actieve landbouwer’ beschouwde. Zijn bedrijf stond namelijk met de hoofdactiviteit ‘Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen’ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De landbouwactiviteiten stonden als nevenactiviteiten geregistreerd. De ingeschreven hoofdactiviteit viel volgens de RVO.nl onder de groep ‘permanente sport- en recreatiegebieden’, welke wordt uitgesloten van rechtstreekse betalingen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven overwoog dat de doelstelling van genoemde bepaling is om (rechts)personen die land tot hun beschikking hebben maar wier zakelijk doel niet of nauwelijks is gericht op landbouwactiviteiten in beginsel uit te sluiten van steunverlening. Daartoe noemt de EU-verordening een aantal specifieke groepen welke zijn uitgesloten, welke kunnen worden aangevuld door een EU-lidstaat. Het begrip ‘(rechts)personen die sport- en recreatiegebieden exploiteren’ kan volgens het college niet worden uitgelegd als zijnde elke (rechts)persoon die vakantiehuisjes en appartementen verhuurt. Het verhuren van een enkele vakantiewoning of appartement bij of op een landbouwbedrijf kan niet op één lijn worden gesteld met het exploiteren van een (permanent) sport- en recreatiegebied, terwijl in die situatie ook niet op voorhand moet worden aangenomen dat het zakelijk doel niet of nauwelijks op landbouwactiviteiten is gericht.

Bij (permanente) sporten recreatiegebieden gaat het om gespecialiseerde exploitanten van permanent bestaande oppervlakten die voor sport- en recreatieactiviteiten worden gebruikt zoals golfbanen, renbanen en permanente voetbalvelden.

RVO.nl mocht niet enkel op basis van de omschrijving ‘verhuur van vakantiehuisjes en appartementen’ in het handelsregister ervan uitgaan dat de landbouwer in 2015 een (permanent) sport- en recreatiegebied exploiteerde. De feitelijke situatie leidde evenmin tot die conclusie. Dit was voor de landbouwer bij het indienen van de opgave niet te voorzien. De aanvraag was daarom volgens het college ten onrechte afgewezen op de grond dat de landbouwer in 2015 geen actieve landbouwer was.

Het beroep werd gegrond verklaard. Het college droeg RVO.nl op binnen zes weken een nieuw besluit te nemen.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing