Woensdag 8 februari 2017

Afschrijving sleufsilo’s en erfverharding

De Belastingdienst stelt zich momenteel op het stand­punt dat aanhorigheden op het erf, zoals sleufsilo’s en erfverharding, tot de bedrijfsgebouwen behoren. Dat betekent dat hierover niet apart afgeschreven kan worden.

De Belastingdienst wil dat deze aanhorigheden wor­den toegerekend aan de bedrijfsgebouwen. Hierover kan maar tot 50% van de WOZ-waarde worden afge­schreven. Dit betekent dat er minder kan worden af­geschreven en er (mogelijk) meer belasting moet wor­den betaald.

De rechter zal uiteindelijk moeten oordelen of het standpunt van de Belastingdienst correct is. In voor­komende gevallen zal tijdig bezwaar gemaakt moeten worden.

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing