Donderdag 07 februari 2019

Afschrijving fosfaatrechten

Voor de afschrijving van fosfaatrechten wordt uitgegaan van de einddatum van 31 december 2027.

Voorbeeld
Op 1 oktober 2018 is geïnvesteerd in (niet benutte) fosfaatrechten en die daadwerkelijk in gebruik worden genomen. De periode tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2027 bedraagt 111 maanden.

Dat betekent dat in 2018 3/111 deel van de aanschafkosten kan worden afgeschreven.

Afschrijving benutte fosfaatrechten
Indien in 2018 is geïnvesteerd in (door de verkoper) benutte fosfaatrechten, is het niet mogelijk deze rechten in 2018 in gebruik te nemen. Dit betekent dat afschrijving pas mogelijk is vanaf 1 januari 2019 (datum ingebruikname).

Registratie percelen
De bij een bedrijf in gebruik zijnde grond moet worden geregistreerd in Mijn percelen. Hierbij gaat het onder meer om de oppervlakte, het gewas, de ligging en de wijzigingen daarvan. Dat moet het hele jaar worden bijgehouden. Elke mutatie moet worden doorgegeven. Dat is ook van belang als het grondgebruik eindigt.

Agrariërs Datum: 7 februari 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing