07 februari 2018

Afschrijving dier- en fosfaatrechten

De Belastingdienst stelde aanvankelijk dat er niet afgeschreven kon worden over fosfaatrechten vanwege het ontbreken van een einddatum in de wetgeving. Om dezelfde reden zou vanaf 2018 niet meer afgeschreven kunnen worden over varkens- en pluimveerechten.

De minister van LNV heeft eind december in een kamerbrief aangegeven dat haar stellige verwachting is dat 1 januari 2028 de einddatum van deze rechten is. Op grond daarvan is in de Landelijke Landbouwnormen 2017 alsnog opgenomen dat over varkens- en pluimveerechten afgeschreven kan worden.

Kalenderjaarboekhoudingen
Voor varkens- en pluimveerechten die voor 1 januari 2017 zijn aangekocht, geldt dat de boekwaarde op 31 december 2016 gelijkmatig moet worden afgeschreven tot en met 31 december 2027. Dit betekent dat jaarlijks afgerond 9% kan worden afgeschreven.

Rechten die op of na 1 januari 2017 zijn aangekocht, moeten gelijkmatig worden afgeschreven over de periode tussen de investeringsdatum en 31 december 2027.

Voorbeeld
Op 1 juli 2017 is geïnvesteerd in varkensrechten. De periode tussen 1 juli 2017 en 31 december 2027 is 126 maanden. De resterende periode in 2017 bedraagt 6 maanden. In 2017 kan 6/126 deel van de aanschafkosten worden afgeschreven.

Gebroken boekjaren
Voor varkens- en pluimveerechten die voor aanvang van het gebroken boekjaar 2017/2018 zijn aangekocht, geldt dat de boekwaarde van deze rechten per einde 2016/2017 gelijkmatig moet worden afgeschreven tot en met 31 december 2027.

Rechten die na aanvang van het boekjaar 2017/2018 zijn aangekocht, moeten gelijkmatig worden afgeschreven over de periode tussen de investeringsdatum en 31 december 2027. 

Melkveefosfaatrechten
Voor de melkveefosfaatrechten zijn de afschrijvingsnormen nog niet gepubliceerd, maar de verwachting is dat daarvoor dezelfde normen zullen gelden als voor de varkens- en pluimveerechten.

Agrariërs Datum: 7 februari 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing