16 Augustus 2017

Afschrijving bedrijfsgebouwen

Voor de fiscale afschrijving van agrarische bedrijfsgebouwen gelden regels. Afschrijving is in principe mogelijk zolang de boekwaarde niet lager is dan 50% van de WOZ-waarde. In de praktijk is dit nog niet zo gemakkelijk.

WOZ-waarde
Het is ten eerste van belang dat de WOZ-waarde niet te hoog wordt vastgesteld. Beoordeeld moet worden of met alle waardedrukkende factoren rekening is gehouden, zoals de staat van onderhoud, de aanwezigheid van asbest of andere verontreinigingen. Ook mogen zogenaamde ‘werktuigen’ (inventaris) niet in de waarde zijn opgenomen.

Boekwaarde

De boekwaarde van een bedrijfsgebouw bestaat uit verschillende elementen: de ondergrond, het gebouw en de inrichting en/of installaties. Sommige installaties worden gerekend tot de ‘werktuigen’, waarop de afschrijvingsbeperking niet van toepassing is. Bij werktuigen gaat het om alle zaken die uit een gebouw kunnen worden gehaald, zonder dat het gebouw daarbij al te veel beschadigd wordt. Over de meeste werktuigen bestaat inmiddels duidelijkheid over of deze wel of niet tot het gebouw behoren.

Voorbeelden van installaties die tot het gebouw behoren zijn: drinkwatervoorziening, elektrische installatie, verlichting en verwarming. Niet tot het gebouw behoren: melkwinningsapparatuur, melkrobot, luchtwassers, demontabele koel- of vriesunit en schermdoeken.

Splitsen gebouw en werktuigen
Gezien het verschil in afschrijvingspercentage is belangrijk beide onderdelen goed te splitsen. Bij nieuwbouw begint dit met een duidelijke splitsing op de facturen.

Aanhorigheden gebouw
Een ander belangrijk punt is dat de Belastingdienst stelt dat ook zaken als erfverharding, een mestsilo of een sleufsilo tot het gebouw behoren. Daarvoor zou dan ook de afschrijvingsbeperking gelden. De rechter zal hierover duidelijkheid moeten geven, maar dat zal nog wel enige tijd duren. In de tussentijd zal men wel zelf een standpunt moeten innemen en zonodig bezwaar moeten aantekenen.

Agrariërs Datum: 16 augustus 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing