Woensdag 8 februari 2017

Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

Melkveehouders die zich in september hebben aan­gemeld voor een tegemoetkoming vermindering melk­productie, kunnen tot 14 februari 2017 een verzoek tot uitbetaling indienen bij de RVO (via Mijn Dossier).

Bij de aanvraag moet een bewijs van de melklevering in de reductieperiode (1 oktober tot en met 31 decem­ber 2016), zoals melkgeldnota’s of melkafrekeningen, meegezonden worden. Hierop moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:

Op de documenten mogen geen gegevens met pen zijn bijgeschreven.

De RVO stuurt uiterlijk 31 maart 2017 een beslissing op de aanvraag tot uitbetaling.

Melkveehouders die zich in de tweede openstellings­periode (oktober 2016) hebben aangemeld voor de tegemoetkoming, kunnen tussen 1 februari en 17 maart 2017 een aanvraag tot uitbetaling indienen. Voor deze groep bedrijven is de melkleverantie in de maanden november 2016, december 2016 en januari 2017 van belang.

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing