Woensdag 8 februari 2017

Aanpassing excretieforfaits per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 zijn een aantal wijzigingen door­ge­voerd in de tabellen met excretieforfaits, die ge­bruikt moeten worden bij de mestboekhouding. De belang­rijk­ste wijzigingen zijn:

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing