16 Augustus 2017

Aanpassing beoordeling emissies stallen

Het systeem voor het beoordelen van emissies uit stallen wordt aangepast. Hiermee wil men bevorderen dat stalsystemen die de emissie van ammoniak, fijnstof en geur reduceren sneller toegang krijgen tot de markt en beschikbaar komen voor veehouders.

Opnemen van certificaten
Een belangrijk knelpunt is het feit dat de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) het op de markt brengen van innovatieve systemen remt. Een eerste ontwikkelaar maakt kosten om het stalsysteem te bemeten om een definitieve emissiefactor te verkrijgen. Daarna kan eenieder een soortgelijk systeem nabouwen en op de markt brengen zonder te meten. Zo’n systeem krijgt dezelfde factor. Fabrikanten kunnen daardoor huiverig worden een systeem in de markt te zetten. Daarom is de mogelijkheid ingevoerd om een systeem met een certificaat op te nemen. Door de invoering van een certificaat worden de prestaties van één bepaald systeem nadrukkelijk gekoppeld aan één fabrikant.

Aanpassing beoordelingssystematiek
Het proces van totstandkoming van emissiefactoren wordt transparanter en korter gemaakt door de aanvragen alleen nog te laten beoordelen door technische adviseurs.

Voorstellen voor resterende knelpunten
Er wordt verder gewerkt aan oplossingen voor andere knelpunten. Zo zal er ruimte worden gecreëerd voor het experimenteren met nieuwe technieken voor de reductie van fijnstof.

Agrariërs Datum: 16 augustus 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing