AGRONIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016

ZZP-werkzaamheden vastleggen in overeenkomst

Veel (land- en tuinbouw)bedrijven hebben vast of tijdelijk werk, dat ingevuld moet worden met arbeid van derden. Daarbij zijn er verschillende mogelijk­heden om deze arbeid in te zetten: in dienst nemen van werknemers, uitzendkrachten, bedrijfsverzorging, inschakelen payrollwerknemers of inhuren ZZP’ers.

ZZP-werkzaamheden

Als een opdrachtgever werkt met ZZP’ers, kan het onduidelijk zijn of hij voor die opdrachtnemers loon­heffingen moet inhouden en afdragen aan de Belas­tingdienst. De VAR gaf opdrachtgevers hierover tot 1 mei 2016 duidelijkheid, maar deze is afgeschaft en per 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeids­relaties (DBA) in werking getreden. Opdracht­gever en opdrachtnemer moeten nu bij iedere arbeids­relatie die zij aangaan beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking.

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden

Als het zeker is dat de arbeidsrelatie niet voldoet aan de voorwaarden van een echte of (niet uit te sluiten) fictieve dienstbetrekking, is het verstandig de gemaak­te afspraken schriftelijk vast te leggen in een overeen­komst van opdracht. Daarvoor is een ‘modelovereen­komst agrarische werkzaamheden’ beschikbaar, die goedgekeurd is door de Belastingdienst. Men heeft echter alleen zekerheid als er daadwerkelijk volgens de letter van de modelovereenkomst gewerkt wordt. Dit zal dus regelmatig gecheckt moeten worden.

Eigen overeenkomst

Het is mogelijk een eigen overeenkomst op te stellen, mits de bepalingen niet strijdig zijn met de essentiële bepalingen uit de modelovereenkomst. Dit betreft met name de omschrijving en resultaat van de opdracht, de zelfstandige indeling en uitvoering van de werk­zaam­heden en de akkoordverklaring van de opdracht­gever dat de opdrachtnemer ook voor andere opdracht­gevers werkzaamheden verricht.

Ondertekenen en bewaren overeenkomst

Na ondertekening van de overeenkomst moeten beide partijen een exemplaar in de eigen administratie bewaren.

Agrariërs Datum: 22 augustus 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing