AGRONIEUWSBRIEF APRIL 2016

Wijzigingen EA-vanggewassen

Dit jaar zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving met betrekking tot vanggewassen, die worden geteeld in het kader van de vergroening (ecologische aandachtsgebieden).

Melding zaaidatum

In de Gecombineerde opgave moet de verwachte zaaidatum van een vanggewas ingevuld worden. De zaaidatum geldt als startdatum voor de 10-weken termijn (minimale periode dat het vanggewas op het land moet staan). Indien de werkelijke zaaidatum afwijkt van de opgegeven verwachte datum, moet dit uiterlijk op de dag van inzaai gemeld worden bij RVO.nl. Bij een vanggewas als ondervrucht in het hoofdgewas geldt de oogstdatum als inzaaidatum van het vanggewas. Als de melding na de inzaai of oogst van het hoofd­gewas wordt gemeld, geldt de meldda­tum als start­datum van de 10-weken termijn 

Nieuwe toegestane soorten

Aan de lijst met toegestane soorten is toegevoegd: winterwikke, bonte wikke of zachte wikke – Vicia villosa.

Geen eigen zaad of mengsels

De mogelijkheid om eigen zaad of mengsels te gebrui­ken is vervallen. De toegestane soorten zaaizaad voor EA, mogen ook niet meer zelf vrij vermeerderd wor­den. Dat betekent dat in alle gevallen aankoopbewij­zen en etiketten overlegd moeten kunnen worden. 

Grassen

Alle grassen zijn vanaf dit jaar toegestaan voor onderzaai.

Wijzigen gebruik percelen

Het is raadzaam om in de Gecombineerde opgave de EA ruim op te geven, omdat op 15 mei vaak nog niet bekend is op welke percelen daadwerkelijk een vang­gewas wordt ingezaaid. Vanaf dit jaar kan tot en met 30 september doorgegeven op welke opgegeven per­celen feitelijk een EA-vanggewas is ingezaaid, zonder dat hiervoor een korting wordt opgelegd. Er mogen dan echter geen nieuwe percelen meer opgegeven worden.

Agrariërs Datum: 4 april 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing